Zasada działania paneli fotowoltaicznych

Panele fotowoltaiczne wytwarzają energię elektryczną z energii promieniowania słonecznego. Wyprodukowany w fotowoltaice prąd stały płynie do inwertera i zostaje zamieniony w prąd zmienny, czyli taki jaki mamy dotychczas w gniazdkach. Wygenerowaną energię elektryczną można używać na bieżąco, magazynować albo sprzedawać – w zależności od rodzaju instalacji fotowoltaicznej. Od dnia uruchomienia instalacji każdego następnego czerpiemy darmowy prąd ze słońca.

Korzyści

  • Oszczędność na rachunkach za energię elektryczną
  • Ochrona środowiska
  • Niezależność i bezpieczeństwo energetyczna
  • Instalacja nie generuje żadnych kosztów związanych z eksploatacją
  • Istnieje możliwość pozyskania dotacji na inwestycję

Sprzedaż energii

Posiadając instalację fotowoltaiczną można uruchomić tzw. net metering, który pozwala na korzystanie z sieci jak z akumulatora. Polega to na tym, że nadwyżki energii, której nie wykorzystujemy na bieżąco, przesyłamy do sieci i możemy ją odzyskać gdy zajdzie taka potrzeba. Gdy okaże się, że tyle samo zużyliśmy co wyprodukowaliśmy wtedy ponosimy koszty tylko za obsługę sieci. Jeśli nasza produkcja nie jest wystarczająca i pobieramy prąd dodatkowo z sieci wtedy musimy dopłacić cenę różnicy prądu, natomiast gdy nasza produkcja jest większa niż pobór, nadwyżki możemy sprzedać.

Umiejscowanie paneli

Miejsce montażu paneli fotowoltaicznych należy najpierw poddane analizie nasłonecznienia. Optymalne miejsce to takie w którym uzysk energii słonecznej będzie największy, a instalacja nie będzie przeszkadzać. Fotowoltaiki montuje się najczęściej na dachach domów lub budynków gospodarczych skierowanych na południe.