Zalety i zasada działania rekuperatora

Rekuperator jest swego rodzaju wymiennikiem ciepła, do którego dołączone są dwa wentylatory (nawiewny i wywiewny). Powietrze dopływające do wnętrza budynku w wymienniku odbiera ciepło z powietrza wywiewanego. Całym system jest sterowany poprzez sterownik.
  • Pozwala zaoszczędzić energię cieplną, używaną do ogrzewania.
  • Stale doprowadza świeże powietrze.
  • Gwarantuje prawidłową wilgotność w pomieszczeniu, zapobiegając rozwojowi grzybów i pleśni.
  • Filtruje powietrze, usuwa przykre zapachy.

Rodzaje wymienników stosowanych w rekuperatorach

Wymiennik krzyżowy
Powietrze przepływa przez wymiennik prostopadle na krzyż. Obieg powietrza jest wymuszany przez wentylatory. Wymienniki krzyżowe charakteryzują się małą wagą, kompaktową budową oraz niskim poziomem hałasu. Wymienniki tego typu stosowane są zazwyczaj w małych instalacjach wentylacyjnych domów jednorodzinnych i budynków o małej kubaturze.

Wymiennik przeciwprądowe
W wymienniku przeciwprądowym powietrze nawiewane i wywiewane przepływają w stosunku do siebie w przeciwnych kierunkach.Typ prosty zbudowany jest z płyt ułożonych równolegle. Natomiast spiralny przeciwprądowy wymiennik zbudowany jest z folii aluminiowej, zwijanej w formie walca. Skręcone zwoje pozwalają na wydłużenie drogi wymiany ciepła między dwoma strumieniami powietrza.

Wymiennik obrotowy
Do układu wmontowany jest wirnik napędzany silnikiem, który obracając się na przemian przechodzi przez obszar powietrza wywiewanego i nawiewanego. Element ten pełni funkcję magazynowania energii cieplnej.